ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში

4 თებერვალი 2016
მუნიციპალიტეტი: ლენტეხი
დონორი: WB

 2015 წლის 9 თებერვალს 14:00 საათზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დარბაზში (დაბა ლენტეხითამარ მეფის ქუჩაN24) გაიმართება ქვე-პროექტის „ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს დაბა ლენტეხში ქუჩების კეთილმოწყობას,  სოფელ ხელედში შიდა საუბნო გზებზე საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციასა და მცირე ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაციას მდ. მუხრაზე, მდ. ჭველფის ღელეზე, მდ. ჩონშურაზე, შემდეგ სოფლებში: ტვიბი, ედიყი ჭველფი და  დურაში.

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე (www.mdf.org.ge), ასევე შემდეგ მისამართებზე:

 

·    საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #150, ტელ: 2 43 70 01 / 206. საკონტაქტო პირი - ანა რუხაძე, გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი, მობ.: 5 77 38 22 48, ელ-ფოსტა arukhadze@mdf.org.ge ;  

·      ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში - ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. №24. საკონტაქტო პირები:

 

-       ლევანი ლიპარტელიანი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის,

ინფრასტრუქტურისა და სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსიმობ.: 551779177; 

ელ-ფოსტა lad_tatu@mail.ru;

-       ბაჩუკი გაზდელიანი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური 

განვითარებისსამსახურის უფროსიმობ.: 577381090 ელ-ფოსტა:   bachukigazdeliani@mail.ru

 

 

 

ლენტეხში ხიდებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია