შპს „წინანდლის მამულების საკუთრებაში არსებული ობიექტისთვის ელექტრო მომარაგების უზრუნველყოფა

16 ივლისი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

 ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს, შპს “წინანდლის მამულების“ საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის ელექტრო მომარაგებით უზრუნველყოფას. 

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:
 
-   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული;
-   თელავი, ერეკლე II-ს გამზ. #16, ტელ: (0350) 27 31 06, info@telavi.gov.ge
 საკონტაქტო ინფორმაცია: მობ: +995 598 88 20 19, ელ. ფოსტა: feedback@mdf.org.ge