ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია

17 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ვანი
დონორი: WB

2019 წლის 21 მაისს 14:00 საათზე, ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში (მისამართი: ქ.  ვანი, თავისუფლების ქუჩა N65) გაიმართება ქვე-პროექტის - ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.

 

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული განვითარების პროგრამის (RDP 2) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

 

        -    საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;

              -    ქ.  ვანი, თავისუფლების ქუჩა N65.

 

საკონტაქტო პირები:

 

-   ნუცა გუმბერიძე, მგფ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

          მობ: +995 598 88 20 19, ელ.ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

 

            -    მამუკა მანიჩეიშვილი - ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და              კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი. ტელ: 591 300 280 

 

გსმგ- ვანის გზა.pdf