დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (სამუშაო ვერსია)

8 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ადიგენი
დონორი: GOG

 აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პრეზენტაცია  

storage/assets/file/documents.ppt