ინკლუზიურობის, ინოვაციის და ხარისხის (IQ) პროექტი საქართველოში

7 მარტი 2019
დონორი: WB

2019 წლის 13 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (დ. აღმაშენებლის #150, III სართული) გაიმართება შეხვედრა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს მუნიციპალურტი განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტისთვის „ინკლუზიურობის, ინოვაციის და ხარისხის (IQ) პროექტი“ მომზადებული განსახლების პოლიტიკის და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტების სამუშაო ვერსიების განხილვის მიზნით.

 

შეხვედრისას დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდება ინფორმაცია დოკუმენტებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

 

RPF - Georgia IQ_Project GEO

 

ESMF_IQ Project_GEO