ინკლუზიურობის, ინოვაციის და ხარისხის პროექტი საქართველოში

27 მარტი 2019

სსიპ “საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა“ და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება ინკლუზიურობის, ინოვაციის და ხარისხის პროექტი საქართველოში, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით სკოლამდელი დაწესებულებების და სკოლების მშენებლობას ან/და რეაბილიტაციას.

 

განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი მომზადდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ინკლუზიურობის, ინოვაციისა და ხარისხის პროექტის განხორციელების მიზნით.

განსახლების პოლიტიკისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტები ხელმისაწვდომია:

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, . აღმაშენებლის #150, ტელ: 243 70 01/313 

 

RPF - Georgia IQ_Project GEO  with minutes

 

ESMF_IQ Project_GEO with minutes