გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ღვინის კომპანია შპს „კარდანახი 1888“-ის წყალმომარაგება

30 იანვარი 2019
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: WB

  ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროგრამის  (RMIDP2) ფარგლებში. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შპს „კარდენახი1888“ წყალმომრაგების სისტემის მოწყობას.  

 

 ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:


-   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული;

-   გურჯაანი, ნონეშვილის გამზირი #13;


საკონტაქტო პირები:


-     ნუცა გუმბერიძე, მგფ-ის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი, ტელ: +995 598 88 20 19, ელ. ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

-   შორენა ბაზერაშვილი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი, ტელ: +995 591 10 60 30

storage/assets/file/documents%202019/.pdf