ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში, შპს “ვარციხის მარანის” საკუთრებაში არსებული ობიექტისთვის, გაზის მიწოდება და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

12 ნოემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: ბაღდათი
დონორი: WB

ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროგრამის  (SRMIDP) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს, შპს ვარციხის მარნისთვის გაზის მიწოდებას და ობიექტამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას. ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

-   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული;

-   ბაღდათის მუნიციპალიტეტი -  რუსთაველის ქ. 3.

 

საკონტაქტო პირები:

-     ნუცა გუმბერიძე, მგფ-ის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

      მობ: +995 598 88 20 19, ელ. ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

-   ოთარ ღამბაშიძე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება

     მობ: +995 599175817.

 

EMP PPI Varcikhe Cellar.(Geo) M.K. 12.11.18