სოფელ ეშტიას გზის რეაბილიტაცია ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

20 მარტი 2018
მუნიციპალიტეტი: ნინოწმინდა
დონორი: WB

2018 წლის 22 მარტს, 14:00 საათზე, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ეშტიას ახალგაზრდული სასწავლო ცენტრის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის - „სოფელ ეშტიას გზის რეაბილიტაცია“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა საჯარო განხილვა.

 ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (SRMIDP) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სოფელ ეშტიას გზის რეაბილიტაციას.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

        -  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #150, ტელ: 2 43 70 01 / 206.

          -   ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. # 43

 

საკონტაქტო პირები:

-      ნუცა გუმბერიძე, მგფ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი,

მობ: +995 598 88 20 19, ელ.ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

             -    კარინ გრიგორიანი, ეკონომიკური დაგეგმარებისა და სტატისტიკის უფროსი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური საკუთრების მენეჯმენტის განყოფილება,

მობ: +995 599 99 98 74, ელ-ფოსტა: gukasian.karine83@gmail.com

 

EMP_Eshtia Road_for disclosure_geo