განცხადებები

18 ივნისი 2024
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: WB

ქ. თბილისის 120 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 24 ივნისს, 15:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის ქ. თბილისის 120-ე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება თბილისის 114-ე საჯარო სკოლაში.
7 ივნისი 2024
მუნიციპალიტეტი: კასპი
დონორი: WB

იგოეთის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 21 ივნისს 12:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „იგოეთის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტის“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება იგოეთის საბავშვო ბაღის შენობაში.
26 ოქტომბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: WB

ყარაჯალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 3 ნოემბერს 14:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „სოფელი ყარაჯალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება სოფელი ყარაჯალი საჯარო სკოლის შენობაში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
28 სექტემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ქარელი
დონორი: WB

დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 13 ოქტომბერს 14:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლის შენობაში.
14 სექტემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: WB

ჭითაწყარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 22 სექტემბერს 13:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „ჭითაწყარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება სოფ. ჭითაწყარის საჯარო სკოლის შენობაში.
14 სექტემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: მესტია
დონორი: WB

ეცერის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 21 სეტემბერს 13:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ეცერის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება სოფელი ეცერი საჯარო სკოლის შენობაში.
14 სექტემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ცაგერი
დონორი: WB

ბარდნალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 20 სექტემბერს 13:30 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „ბარდნალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება სოფელ ბარდნალას საჯარო სკოლის შენობაში.
14 აგვისტო 2023
მუნიციპალიტეტი: რუსთავი
დონორი: WB

რუსთავის N6 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 25 აგვისტოს 12:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “რუსთავის N6 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება რუსთავის N6 საჯარო სკოლის შენობაში.
15 ივლისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთი
დონორი: WB

ნატანების საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 20 ივლისს 15:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ნატანების საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ნატანების საჯარო სკოლის შენობაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.
15 ივლისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთი
დონორი: WB

ნარუჯას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 20 ივნისს 11:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ნარუჯას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ნარუჯას საჯარო სკოლის შენობაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.