ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 4 ოქტომბერი 2018    /    ძალაშია: 5 ნოემბერი 2018

პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკიდან მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) პირველი ტრანშის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილით მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) ახორციელებს თბილისისთვის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს:

  

Request for Expression of Interest - revised