დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 22 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 22 ოქტომბერი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური სამეცნიერო ციფრული მუზეუმის მოწყობა

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი #IBRD/RDPIII/CS/QCBS/18-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად - ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიისათვის ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური სამეცნიერო ციფრული მუზეუმის მოწყობა.
გამოქვეყნებულია: 17 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 18 ოქტომბერი 2021

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP-AF/CW/NCB/9-2021.
გამოქვეყნებულია: 13 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 11 ოქტომბერი 2021

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა NAT210017852 ელექტრონული ტენდერი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210017852 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 13 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 8 ოქტომბერი 2021

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანსა და სოფელ კრწანისში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გორში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა NAT210017793 ელექტრონული ტენდერი

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზიანსა და სოფელ კრწანისში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გორში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210017793 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 7 ოქტომბერი 2021

NAT210017733 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის(ს/კ N 89.04.25.108 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210017733 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბელის(ს/კ N 89.04.25.108 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 4 ოქტომბერი 2021

NAT210017732, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის(ს/კN 62.10.53.230) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210017732, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის(ს/კN 62.10.53.230) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 5 ოქტომბერი 2021

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელ ამაღლების, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია.

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელ ამაღლების, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია - SRMIDP-AF/CW/NCB/8-2021.
გამოქვეყნებულია: 1 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 22 სექტემბერი 2021

NAT210016913 თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210016913 თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 1 ოქტომბერი 2021

NAT210016839 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ მარნეულში, საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210016839 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ მარნეულში, საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 22 ოქტომბერი 2021

“გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალი სამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი” SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021- ორ ლოტად;

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
ლოტი 1 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნორიოს, ვაზიანის და ახალსამგორის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა“ SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-lot1.
ლოტი 2 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მარტყოფის და ახალსოფლის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა”- SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-lot2.