გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ღულელები-ნაქალაქარის გზის რეაბილიტაცია

14 აგვისტო 2019