გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია

8 ივლისი 2019

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია:

 

storage/assets/file/documents%.pdf