შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ხუთის სოფლის წყალომარაგების სისტემის მოწყობა

17 ივნისი 2019