გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ქსანის გზის რეაბილიტაცია

4 ივნისი 2019

 გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ქსანის გზის რეაბილიტაცია

 

ლინკი: storage/assets/file/documents.pdf