გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ.გორში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და საგზაო მონიშვნის მოწყობა

18 თებერვალი 2019