გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - “ქალაქ ახალციხეში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება”

18 თებერვალი 2019