შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქობულეთის წყალარინების პროექტი

10 დეკემბერი 2018