გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა

4 დეკემბერი 2018