შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება

3 დეკემბერი 2018