შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

27 ნოემბერი 2018