გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობა“

12 ოქტომბერი 2018