გადაწყვეტილება ტენდერის გაუქმების შესახებ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. აბაშისწილში, სოფ. მირსკისეულში და სოფ. ონანაურში შიდა გზების რეაბილიტაცია

23 აგვისტო 2018