შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „საჩხერის მუნიციპალიტეტში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნების მოწყობა“

10 აგვისტო 2018