შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - “ქ. რუსთავში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური გზის დახაზვა და საგზაო მონიშვნები”

10 აგვისტო 2018