შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

10 ივლისი 2018