გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიაში მიმავალი გზის რეაბილიტაცია“

5 ივლისი 2018