გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - - „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“.

6 ივნისი 2018