გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია“

1 ივნისი 2018