გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - დუშეთის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

28 მაისი 2018