შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია

23 აპრილი 2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია.

 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - პალურის გზა