შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის პროექტირებისთვის.

23 მარტი 2018