გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - წალკისა და ბოლნისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

22 მარტი 2018