შეტყობინება ტენდერის შეწყვეტის შესახებ - „ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფ. გომის პოლიციის შენობის მშენებლობა“

9 მარტი 2018