გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია“

8 თებერვალი 2018