შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის პროექტი

22 დეკემბერი 2017