შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისათვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

6 დეკემბერი 2017