შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO) ავეჯის მიწოდება

27 ნოემბერი 2017