შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - „თელავის ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება“

21 ნოემბერი 2017