შეტყობინება საკონსულტაციო შეჩევის შედეგების შესახებ

3 ნოემბერი 2017

ჩასატარებელი სამუშაოები:  საპროექტო მომსახურება “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვისთვის“

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 180 კალენდარული დღე

 

 

ტენდერში მონაწილე კომპანიები:

 

1.      TPF GETINSA EUROESTUDIOS

2.      JV of STAIN Engineeirng S.r.l - Studio Valle Progettazioni S.r.l

3.      JV of STEGET S.r.l. and Progettisti Associati Tecnarc S.r.l

4.      JV of European Primeclass Construction LLC and Odelga Med Ges. M.b.H

5.      AGEM, AUXILARGENERALDE ELECTROMEDICINA, S.L.

 

კომპანიები რომლებმაც ვერ დააკმაყოფილეს მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

1.      JV of STAIN Engineeirng S.r.l - Studio Valle Progettazioni S.r.l

2.      JV of STEGET S.r.l. and Progettisti Associati Tecnarc S.r.l

3.      JV of European Primeclass Construction LLC and Odelga Med Ges. M.b.H

 

კომპანიები რომლებმაც დააკმაყოფილეს მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და წარმოადგინეს ტექნიკური და ფინანსური დოკუმენტაცია:

 

1.      AGEM, AUXILARGENERALDE ELECTROMEDICINA, S.L.

2.      TPF GETINSA EUROESTUDIOS 

 

 

 

ვინაიდან ორივე საკონსულტაციო კომპანიის ფინანსური წინადადება მნიშვნელოვნად აღემატება სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ თანხას, საკონსულტაციო შერჩევა გამოცხადდა ჩაშლილად.