შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - დეფექტების აღმოფხვრა და დამატებითი სამუშაოები ალავერდის ტურისტული ინფრასტრუქტურისთვის

1 ნოემბერი 2017

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/CW/SH/46-2017

 

შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ