გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია“

1 ნოემბერი 2017

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IBRD/RDPIII/CW/NCB/35-2017

 

 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ