გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქალაქ ვანში გზების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის დეტალური დიზაინის მომზადებისა და სერვისების აღწერა

30 აგვისტო 2017