გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები

20 ივნისი 2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ _ ვერეს კალაპოტის ფორმირება