გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტში ნატანდამჭერი ნაგებობების მოწყობა

30 მარტი 2017