ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით, ონის მუნიციპალიტეტის, ქ. ონში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ახალი შენობის მშენებლობისთვის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებისა და კორექტირებული პროექტის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2019    /    ძალაშია: 15 ივლისი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს NAT190011041 ელექტრონულ ტენდერს ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით, ონის მუნიციპალიტეტის, ქ. ონში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ახალი შენობის მშენებლობისთვის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირებისა და კორექტირებული პროექტის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5 592 738 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 28  ივნისს  12:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

tenders.procurement.gov.ge/public/