მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    ძალაშია: 22 თებერვალი 2019
 საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #2173, დათარიღებული 09 ნოემბერი, 2018 წელი). 
 
 
 საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების გაწევას.
 
 დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე, ინგლისურ ენაზე.