ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელი გვიშტიბში ( საკადასტრო კოდი №29.08.35.121; 29.08.35.122; 29.08.35.123; 29.08.35.124; 29.08.35.125; 29.08.35.126), მრავალბინიანი 6 სახლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 9 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 13 დეკემბერი 2018