მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 3 აგვისტო 2018    /    ძალაშია: 18 აგვისტო 2018
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: დაბა აბასთუმანში წყალმომარაგების სისტემის და წყლის გამწმენდი ნაგებობის პროექტის რევიზია და სისრულეში მოყვანა, წყალარინების დეტალური პროექტის მომზადება, კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტირება/მშენებლობის ტენდერისათვის ტექნიკური დავალების და სპეციფიკაციების მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა. 
 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე.